top of page
NGA KLASA E PESTË (5) DERI NË KLASËN E NJËMBËDHJETË (11).
*Bursat e studimit vlejnë edhe për nxënësit konviktorë nga qytetet e tjera.
Wilson-Bursa-Studimi-web-2022-home-banner.png

*Kliko për të plotësuar deklaratën shëndetësore të fëmijës për "Covid-19"

bottom of page