top of page

Ju ndodheni këtu:  Rreth Shkollës > CV e Drejtorit Didaktik

CV e drejtorit Didaktik

Adriatike Lami shkolla wilson tirane

Drejtor Didaktik:  

Adriatike Xh Lami

 • 1994- Universiteti i Tiranës, dega Gjuhë dhe Letërsi shqipe

 • 2007 Studime Pasuniversitare SHPU. Universiteti i Tiranës

 • 2011. Studime Doktorale. QSA

 

Specializime të tjera:

 • 2003 Shkolla e drejtimit IZHA

 • 2005 Shkolla e inspektimit MAS

 • 2007 Shkolla e mendimit kritik CDE

 • 2008 Shkolla për të drejtat e njeriut dhe diplomë e trajnerit UT dhe Chesses

 • 2009 Shkolla e vlerësimit MAS dhe Citos (Holandë)

Përvoja në punë

 • 1996 Mësuese e gjuhës dhe letërsisë shkolla 9 vjeçare dhe e mesme

 • 1997 Shefe departamenti

 • 1999  Drejtuese shkollë publike

 • 2004 Specialiste në Dart (fusha inspektim dhe trajnim)

 • 2007 Specialiste në Qendrën Kombëtare të Testeve të Standardizuara, Mas

 • 2011  Drejtore Shkolla Wilson

 • 2009-2015  Mësimdhënie në universitet

 

Botime të ndryshme: Letrare dhe metodike 

 • 2003-2016; 6 libra artistikë dhe dy çmime kombëtare

 • 2003-2016; Botime të ndryshme në gazeta, botime të IZHA dhe botime Universitare

 • 2015; Libri mbi testet e standardizuara.

 • 2016; Autore dhe bashkëautore në libra shkollorë, fituese së fundmi në tekstet alternativë; Gjuha - klasa e shtatë dhe Letërsia- klasa e 10.

bottom of page