top of page

2024-2025

Shkolla Wodroow Wilson zhvillon konkursin e bursave të studimit për vitin shkollor 2024-2025.Në konkurs mund të marrin pjesë të gjithë nxënësit, që përfundojnë klasat 6-12 (gjashtë-dymbëdhjetë).

Shkolla Woodrow Wilson International 

Bursat do të zhvillohet në datat:

24 Prill 2024 

ora: 16:00

Nxënësit do t’i nënshtrohen një testi të formimit të përgjithshëm. Testimi do të zhvillohet në ambientet e shkollës W.Wilson International. 

Regjistrimi do të bëhet në dy forma: 

1 • Nëpërmjet një linku në zërin Bursa Studimi që ndodhet në web-in e shkollës:

www.wwi.edu.al

2 • Nëpërmjet sekretarisë së shkollës në numrin:

067 20 43 482

Provimi i bursave do të jetë i bazuar në njohuri të përgjithshme në lëndët në vijim:

• Matematikë

• Gjuhë/Letërsi

• Anglisht

Për tu regjistruar ju duhet një mjet identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë)

Për më shumë pyetje Kontaktoni sekretarinë e shkollës.

Regjistro më poshtë të dhënat për aplikimin

Zgjidh datën e zhvillimit të aplikimeve
Upload File

*Faqen e parë të të dhënave te pasaportës

Kliko/Shtyp butonin per tu regjistruar

Regjistrimi u krye me sukses!

bottom of page