2022

NGA KLASA E PESTË (5) DERI NË KLASËN E NJËMBËDHJETË (11).
*Bursat e studimit vlejnë edhe për nxënësit konviktorë nga qytetet e tjera.

Shkolla Woodrow Wilson International 

Bursat do të zhvillohet në datën:

17 Maj 2022 (ditë e martë) orari: 13:00 - 15:00

Regjistrimi do të bëhet në dy forma: 

1 • Nëpërmjet një linku në zërin Bursa Studimi që ndodhet në web-in e shkollës:

www.wwi.edu.al

2 • Nëpërmjet sekretarisë së shkollës në numrin:

067 20 43 482

Provimi i bursave do të jetë i bazuar në njohuri të përgjithshme në lëndët në vijim:

• Matematikë

• Gjuhë/Letërsi

• Anglisht

Për tu regjistruar ju duhet një mjet identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë)

Për më shumë pyetje Kontaktoni sekretarinë e shkollës.

Regjistro më poshtë të dhënat për aplikimin

Zgjidh datën e zhvillimit të aplikimeve
Upload File

*Faqen e parë të të dhënave te pasaportës

Kliko/Shtyp butonin per tu regjistruar

Regjistrimi u krye me sukses!