top of page

2024-2025

Shkolla Wodroow Wilson zhvillon konkursin e bursave të studimit për vitin shkollor 2024-2025.Në konkurs mund të marrin pjesë të gjithë nxënësit, që përfundojnë klasat 6-12 (gjashtë-dymbëdhjetë).
Testi i bursave mat formimin e përgjithshëm të nxënësit në gjuhë amtare, matematikë, gjuhë angleze dhe shkencë (Lënda e informatikës dhe shkencat; Kimi, Biologji dhe Fizikë). Në përgjigjet e nxënësve do të reflektohen aftësia kritike dhe krijuese. Për herë të parë këtë vit vlerësohet edhe kompetenca dixhitale.

Shkolla Woodrow Wilson International 

Bursat do të zhvillohet në datat:

30 Maj 2024 

ora: 15:00

Nxënësit do t’i nënshtrohen një testi të formimit të përgjithshëm. Testimi do të zhvillohet në ambientet e shkollës W.Wilson International. 

Regjistrimi do të bëhet në dy forma: 

1 • Nëpërmjet një linku në zërin Bursa Studimi që ndodhet në web-in e shkollës:

www.wwi.edu.al

2 • Nëpërmjet sekretarisë së shkollës në numrin:

067 20 43 482

Provimi i bursave do të jetë i bazuar në njohuri të përgjithshme në lëndët në vijim:

• Matematikë

• Gjuhë/Letërsi

• Anglisht

• Biologji

• Informatikë

• Kimi

• Fizikë

Për tu regjistruar ju duhet një mjet identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë)

Për më shumë pyetje Kontaktoni sekretarinë e shkollës.

Regjistro më poshtë të dhënat për aplikimin

Zgjidh datën e zhvillimit të aplikimeve
Upload File

*upload/ngarko mjetin e identifikimit

*Faqen e parë të të dhënave te pasaportës

Regjistrimi u krye me sukses!

Kliko/Shtyp butonin per tu regjistruar

bottom of page