top of page

Ju ndodheni këtu:  Kopshti > Kopetencat Kryesore

Kopetencat kryesore

Kopetencat kryesore që synojmë të zotërojë nxënësi (fëmija) në klasën përgatitore, (parashkollor) janë:

 

•     E komunikimit

•     E të shprehurit

•     E të mësuarit

•     E të nxënit

•     E jetës

•     E mjedisit

•     Qytetare

•     Dixhitale

 

Në kurikul përfshihet edhe mësimi i gjuhës angleze, i cili fillon që në klasën përgatitore. Anglishtja për këtë grupmoshë synon komunikimin utilitar, këshillues e argëtues,  përmes metodave interaktive dhe aktiviteteve artistike, që e kthejnë nxënësin (fëmijën) në një aktor të vogël të skenës.

 

Kopshti i kushton vëmendje të veçantë të lexuarit, i cili rrit performancën e nxënësit (fëmijës) në lexim, interpretim, përfytyrim dhe kreativitet përmes projekteve si leximi i përrallës në shqip dhe në gjuhë të huaj.

bottom of page