top of page

Ju ndodheni këtu:  Kopshti > Metodologjia

Metodologjia 

Metodologjia e mësimdhënies dhe edukimit përqendrohet në:

•     Zhvillimin e mendimit kritik

•     Zgjidhjen e problemeve

•     Punës individuale

•     Punës në grup

•     Punës me spektër të drejtuar

 

Për të rritur aftësitë në fusha të ndryshme stafi i kopshtit përfshin:

•     Mësues me arsim parashkollor.

•     Mësues të specializuar për nxënës (fëmijë) me nevoja të veçanta

•     Mësues të gjuhës angleze

•     Mësues animator

•     Mësues danci

•     Psikolog

•     Punonjës social

•     Mësues të artit figurativ

•     Mësues të muzikës dhe aktiviteteve

•     Mjeke

 

Në kopësht i jepet prioritet fushës psikologjike, ku psikologia e shkollës ndjek hap pas hapi ecurinë e nxënësit (fëmijës).

 

Kujdesi shëndetsor nuk konsiston vetëm në ndihmën e shpejtë por edhe në kujdesin e mirëushqyerjes, të higjenës personale e kolektive dhe të këshillimeve edukuese.

 

Ndër aktivitetet argëtuese ne veçojmë futjen së fundmi të sportit të pedalimit (biçikletës), projektit të ndërgjegjësimit me ushqime nga vetë kopshti i shkollës si edhe miniskenime në kinoteatrin Wilson.

bottom of page