top of page

Ju ndodheni këtu:  Rreth Shkollës > Stafi Pedagogjik

Adriatike Xh. Lami 

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson:  Drejtor Didaktik

Diplomuar në Universitetin e Tiranës.  Dega: Gjuhë dhe Letërsi shqipe

Vjosa Ceka  

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mësuese në ciklin e ulët

Marsida Kellici

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mësuese në ciklin e ulët

Majlinda Arapi  

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mësuese në ciklin e ulët

Hasime Zhukri

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mësuese në ciklin e ulët

Olsa Miloti  

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Nën Drejtor / Cikli i ulët & kopsht

Erlinda Karagjozi  

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Psikologe

Mirela Sulaj

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mësuese në ciklin e ulët

Amela Aga

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mësuese e Dancit

Vjollca Demaj Alushi  

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mësuese matematike

Mirza Prifti  

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mësuese e Informatikës dhe Teknologjisë

Ledina Cani

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mësuese e Gjuhës Italiane

Tanja Konomi  

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Nën Drejtor / Cikli i mesëm

Irena Kullolli

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mësuese e Gjuhës Angleze

Luljeta Tare

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mesuese matematike/ Cikli i Mesëm

Palush Gjogu  

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mësues Kimie / Cikli i Mesëm

Red Varaku

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mesues i Gjuhes Angleze / Cikli i mesem

Nuciel Doko  

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mësues i muzikës / Cikli 9-vjecar

Zamira Shkurti   

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mësues i Ekonomisë / Cikli i mesëm

Aida Qamili Sekja

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mesues Fizike / Cikli i mesem

Manjola Kraja    

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Pergjegjese per mardheniet me publikun (PR)

Lefteri Xhaferi 

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mesuese e Gjuhes Angleze / Cikli i mesem 9- Vjecar

Elmira Lybesha 

Pozicioni i punës në Shkollën Wilson: Mjeke

bottom of page